#

معرفی شرکت سانا صنعت

این شرکت با تجربه شخصی مدیر عامل، مدیر فنی و جمعی از افراد متخصص در زمینه طراحی، آنالیز، نصب، مونتاژ، کنترل کیفی، بازرسی جوش و... انواع سازه های فلزی تأسیس شده است.

اعضای کلیدی سانا صنعت