#
قبلی بعدی

MONOPOLE

دکل های منوپل و پل (مخابراتی)

LATTICE

دکل های خودایستا (لاتیس)

حوزه های فعالیت شرکت

  • ساخت و مونتاژ دکل های مخابراتی
  • مدیریت اجرایی مقاوم سازی انواع دکل های مخابراتی
  • نصب سازه های فلزی - صنایع فولاد و سیمان
  • نصب دکل دروازه ای سامانه عوارض هوشمند، کنترل سرعت و روشنایی جاده ای
  • کنترل کیفیت سازه های فلزی، جوشکاری و مونتاژ
  • تجهیزات نیروگاهی سیکل ترکیبی مپنا
  • بازرسی جوش
  • طراح و نقشه کش صنعتی
  • مدرس نرم افزارهای تخصصی مهندسی مکانیک(طراحی، آنالیز، ساخت)
بیشتر